Aktuality

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/zamestnanec

13.04.2022
Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/zamestnanec

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na zamestnaneckú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Zoznam zmluvných krajín a škôl, počty a druhy mobilít:

Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Mexiko a Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Ciudad de México, CDMX, Mexiko
2 mobility – pedagóg/zamestnanec
Odbor: historické vedy, cudzie jazyky a kultúry, filozofia, psychológia, pedagogika.

Universitas Negeri Semarang, Central Java, Indonézia
1 mobilita – pedagóg/zamestnanec
Odbor: historické vedy, cudzie jazyky a kultúry, filozofia, psychológia, pedagogika.

Universiteti i Prishtines, Priština, Kosovo
3 mobility – pedagóg/zamestnanec
Odbor: historické vedy, cudzie jazyky a kultúry, filozofia, psychológia, pedagogika.

Prihlásenie

Pedagóg/zamestnanec posiela CV a motivačný list v anglickom jazyku, kde uvedie krajinu z ponuky, rovnako typ mobility (učiteľská/zamestnanecká - výučba, školenie) o akú má záujem.

Dokumenty je potrebné doručiť Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. osobne do kancelárie 202a alebo e-mailom na lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk 

Výberový proces

Termín pre podávanie prihlášok je do 05. mája 2022. Súčasťou výberového konania bude osobný pohovor s uchádzačom.

Kritériá výberu sú:

-          relevantnosť odboru štúdia a/alebo výskumu
-          potenciálny prínos pre účastníka a pre fakultu

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Oddelenie pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy