Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Oznam pre absolventov FF UCM 2019/2020

Oznamujeme absolventom našej fakulty, že doklady o vzdelaní si môžu preberať každý utorok v čase od 9.00 do 11.00 hod. v študentskom klube na prízemí, budova FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava. Bližšie informácie Vám poskytne PhDr. Jana Polakovičová, MBA, číslo dverí 110 b.

V prípade zmeny bude informácia aktualizovaná.

Rozvrh hodín - zimný semester 2020/2021 - aktualizácia

Aktualizovaný rozvrh hodín pre zimný semester 2020/2021 nájdete tu.
Niektoré prednášky boli zmenené na online formu. Bližšie informácie k online výučbe poskytnú jednotlivé katedry.

Pozvánka na odborný seminár pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Pavla Kvetka, mim. prof.

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM pod záštitou dekanky FF UCM doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD. srdečne pozýva na odborný seminár pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Pavla Kvetka, mim. prof. Čítať ďalej...

Čestné vyhlásenie študenta COVID-19

V súlade s Opatrením rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 18/2020 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre akademický rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 žiadame študentov o vyplnenie čestného vyhlásenia.

Informácia o pridelení ubytovania pre študentov na AR 2020/2021 - 3. kolo

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním

Spôsob predkladania žiadostí o štúdium podľa individuálneho harmonogramu štúdia (IHŠ) a jeho realizácia

V súlade s § 13, ods. 5 Študijného poriadku UCM upravuje dekanka Filozofickej fakulty podmienky individuálneho harmonogramu štúdia pre študentov FF UCM nasledovne:

Oznam študijného oddelenia

V týždni od 14. 09. do 18. 09. 2020 bude študijné oddelenie FF zatvorené z dôvodu zápisov.

Informácie k výučbe v akademickom roku 2020/2021 (SK, EN, RU)

Information regarding teaching in the academic year 2020/2021
Информация об учебном процессе в 2020/2021 академическом году
Zimný semester na Filozofickej fakulte UCM sa začne dňa 28. 09. 2020, pričom výučba bude prebiehať už od prvého dňa podľa rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený najneskôr 24. 09. v systéme AIS, predpokladáme však jeho skoršie zverejnenie.

Informácia k individuálnemu harmonogramu štúdia v ak. roku 2020/2021

Študenti, ktorí sa hlásili na externú formu štúdia a z dôvodu jeho neotvorenia im Filozofická fakulta ponúkla možnosť denného štúdia s individuálnym harmonogramom, si od akademického roka 2020/2021 nemusia podávať žiadosť o individuálny harmonogram štúdia, táto forma štúdia im bude schválená automaticky.