Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

História v kyberpriestore – nový študijný program

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií otvorila nový študijný program, jedinečný na Slovensku -  história a aplikovaná história v kyberpriestore. 

Oznam pre študentov 1. ročníka Bc - zmena termínu imatrikulácií!

Dátum:                                   30. 11. 2018
Miesto:                                   Aula Bučianska 4/A, Trnava
Začiatok imatrikulácie:           11.00 hod.
Budú imatrikulovaní:              študenti 1. roka denného bakalárskeho štúdia
Nástup študentov:                  o 10.00 hod.

Účasť študentov je povinná! Vstup v malom spoločenskom oblečení!


Aktuálne otázky a trendy vo výskume slovenskej germanistiky III.

Pod týmto názvom ponúkajú zostaviteľky knihy Monika Hornáček Banášová a Simona Fraštíková už tretí ročník súboru prác o najaktuálnejších témach germanistického výskumu.
Tento ročník je však mimoriadny - ponúka práce nielen členov Katedry germanistiky FF UCM, ale i práce doktorandov. Je to príkladná ukážka aktívnej spolupráce na katedre.
Bohatá škála rôznych príspevkov odzrkadľuje aktuálne oblasti výskumu v germanistike, ktoré sčasti korešpondujú i so zameraním aktuálne riešených projektov na katedre germanistiky.
Zborník prác vyšiel v renomovanom nemeckom vydavateľstve Kirsch Verlag s podporou projetov VEGA 1/0037/17 a APVV 15-0360.

Oznam o voľbách do ŠR VŠ SR

Predseda AS UCM PhDr. J. Lenč, PhD. a členka senátu UCM za študentskú časť AS UCM oznamujú všetkým členom študentskej obce univerzity, že voľby do ŠR VŠ SR za UCM sa budú konať dňavo štvrtok 15. 11. 2018 nasledovne:  

Psychologička Bc. Miroslava Kopúňová BRONZOVÁ!

Tento víkend priniesla naša skvelá študentka psychológie Bc. Miroslava Kopúňová bronzovú medailu z Majstrovstiev sveta v karate v španielskom Madride. Tento rok sa majstrovstiev zúčastnil rekordný počet reprezentantov - 1251 pretekárov zo 140 krajín celého sveta a naša Mirka skončila na fantastickom treťom mieste! Gratulujeme!

Fotogaléria

Pozvánka na diskusiu s prof. Františkom Novosádom

Všetkých študentov a priaznivcov filozofie srdečne pozývame na diskusiu s prof. Františkom Novosádom, ktorá bude spojená s prezentáciou jeho najnovšej knihy Zabudnúť na Marxa. Podujatie sa uskutoční v pondelok 19. 11. 2018 o 19.00 hod. v Malom Berlíne v Trnave. Diskusiu organizuje časopis Ostium, ktorého členmi redakčnej rady sú aj dvaja kolegovia z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie: doc. Matúš Porubjak a dr. Peter Fraňo.

Odkaz na udalosť na FB: https://www.facebook.com/events/533531257071188/

Beseda s doc. Kvetkom

Dňa 6. novembra (utorok) 2018 sa v nových priestoroch Malého Berlína v Trnave uskutočnila zaujímavá beseda pod názvom „Za katedrou a na cestách po Indii a USA“ o pedagogickom pôsobení, no najmä cestovaní po Indii a Spojených štátoch amerických ústami nášho dlhoročného kolegu – pedagóga a cestovateľa v jednej osobe – doc. PhDr. Pavla Kvetka. Obsahom besedy boli skúsenosti a zážitky z pôsobenia na univerzitách v Indii a USA: na Panjab University, Chandigarh ako prvého lektora slovenského jazyka v Indii a ako hosťujúceho profesora na University of Pittsburgh. Prítomní v hľadisku si mali možnosť vypočuť rozprávanie o práci v škole, oficiálnych i neoficiálnych stretnutiach s ľuďmi, krajanmi, o cestách v USA od New Yorku po Los Angeles, od Niagarských vodopádov po Floridu, ako aj o himalájskej prírode, pamätihodnostiach a posvätných miestach v Indii.

Prednáška Automatizácia krásy: O paradoxoch technického a estetického vylepšovania človeka

Dňa 5. novembra (pondelok) 2018 sa v priestoroch Malého Berlína uskutočnila zaujímavá prednáška: Automatizácia krásy: O paradoxoch technického a estetického vylepšovania človeka, ktorú viedli dvaja kolegovia z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave: Mgr. Juraj Odorčák, PhD. a Mgr. Peter Takáč.

Podujatie zorganizovala Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave v rámci Týždňa vedy a techniky. Zaujímavé rozprávanie si prišli vypočuť kolegovia, doktorandi, ako aj široká verejnosť.

Fotogaléria

Informačný deň SAIA

Pozývame všetkých záujemcov na informačný deň o štúdiu v zahraničí, ktorý sa bude konať 8. 11. 2018 o 9.00 hod. vo vstupnej hale UCM na Nám. J. Herdu 2.

Zakladanie knižničného fondu s belgickou literatúrou pre deti a mládež a odbornou literatúrou napísanou belgickými autormi

Dňa 23. 10. 2018 navštívil FF UCM v Trnave belgický profesor a novinár Roland Forrer, riaditeľ asociácie Carrefour des cultures romanes, ktorý každoročne zásobuje Slovenskú asociáciu učiteľov francúzštiny na Slovensku ako aj Národné kolo olympiád vo francúzskom jazyku. Priniesol do knižničného fondu už po druhýkrát rozličné knihy napísané belgickými autormi. Knižnica UCM tak získava jedinečné materiály, ktoré nie sú dostupné v žiadnom knižničnom fonde na Slovensku. Veríme, že knižnicu UCM využijú nielen vysokoškolskí študenti a učitelia, ale že ju navštívia aj žiaci stredných či základných škôl.