Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave,

dňa 20. februára 2024 o 10.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave v miestnosti č. 302 v hlavnej budove UCM v Trnave.

Zasadnutie AS FF UCM je verejné.

Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov - 23. február 2024

Dňa 23. februára 2024 sa v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave uskutočnia promócie absolventiek a absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium štátnou skúškou v januári 2024. 

Všetkým absolventkám a absolventom srdečne blahoželáme k úspešnému ukončeniu štúdia a prajeme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Výberové konanie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v projektoch KA171

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ pre medzinárodnú kreditovú mobilitu (KA 171) projekty č. 2022-1-SK01-KA171-HED-000069533 a č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000134820.

Termín realizácie mobility: LS 2023/24, ZS 2024/25

Oprávnenými účastníkmi mobilít sú:
·         pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na UCM plný úväzok (mobility STA/STT),
·         študenti doktorandského stupňa štúdia (mobility SMS).

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2024!

.

Výzva na nominácie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2024/2025

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na nominácie študentov a zamestnancov na Erasmus mobility v AR 2024/2025.

Oprávnenými účastníkmi mobilít študentov sú študenti denného alebo externého štúdia na UCM na všetkých stupňoch štúdia /bakalárskom, magisterskom, doktorandskom/. Študent sa môže mobility zúčastniť už od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.

Typy mobilít:
1. Mobilita študenta štúdium SMS (krátkodobá aj dlhodobá)
2. Mobilita študenta stáž SMT (krátkodobá aj dlhodobá) – u doktorandov
3. Kombinovaná mobilita SMS + SMT – kombinácia štúdia a stáže
4. Mobilita zamestnanca za účelom výučby STA
5. Mobilita zamestnanca za účelom školenia STT
6. Kombinovaná mobilita STA + STT – kombinácia výučby a školenia

Usmernenie dekanky FF UCM k podávaniu potvrdenia o účasti študentov na zahraničnej mobilite

Dekanka FF UCM v súlade s § 15 ods. 9 Organizačného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a § 10 ods. 5 písm. a) Štatútu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vydáva toto usmernenie:

V záujme zabezpečenia evidencie zahraničnej mobility v AiS je potrebné, aby každý študent vo všetkých stupňoch štúdia odovzdal prodekanke pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy doc. PaedDr. Monike Hornáček Banášovej, PhD. spolu s kópiou Learning Agreement-u tlačivo Potvrdenie o účasti na zahraničnej mobilite (Príloha 1). Platí to i v prípade, ak študent odovzdá Learning Agreement v elektronickej podobe.

Toto usmernenie nadobúda platnosť dňom podpisu dekankou FF UCM a účinnosť nadobúda dňa 28. 11. 2023.

Prijímanie abstraktov na LOQUERE V predlžené do 15.12.2023

Prijímanie abstraktov na interdisciplinárnu doktorandskú konferenciu LOQUERE V je predĺžené do 15. 12. 2023.

Vzhľadom na technické problémy s e-mailom, organizačný výbor prosí všetkých, ktorí abstrakty už zaslali, aby ich poslali znovu na loquerev2024john(zav.)doegmail.com


Súťaž pre študentov: Vyhraj 300€ voucher na nábytok navrhnutím vysnívanej chill-out zóny na tvojej škole

Známy predajca nábytku Möbelix organizuje súťaž pre študentov vysokých škôl.

Ak kreativita patrí medzi tvoje silné stránky, teraz máš možnosť ju naplno využiť a zároveň vyhrať lákavú odmenu ako bonus.

Ako sa zapojiť do súťaže?

Navrhni vysnívanú chill-out zónu v priestoroch tvojej školy. Možnosti sú skutočne neobmedzené, môžeš použiť dizajnérsky program, nakódiť to, hodiť do prezentácie, namaľovať, či spracovať projektový plán o zariadení alebo výstavbe tejto miestnosti. Kreativite sa medze nekladú. Čím reálnejší a unikátnejší bude tvoj návrh, tým lepšie.

Čo môžeš vyhrať?

Hrá sa o 3x voucher v hodnote 300€ na nákup čohokoľvek zo sortimentu Möbelix. Ak už dlhšie túžiš po pohodlnej stoličke alebo by si si radšej kúpil/a novú posteľ, tak sa neváhaj zapojiť a hraj o šancu zútulniť si svoju izbu, či domácnosť.

Ako sa zúčastniť?

Prečítaj si presné pravidlá na stránke súťaže a pošli svoje vypracovanie podľa pokynov do 31. januára 2024 na email sutazjohn(zav.)doemoebelix.sk.

Harmonogram imatrikulácií 22.11.2023

Dňa 22. 11. 2023 sa uskutočnia imatrikulácie študentiek a študentov 1. ročníkov denného bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2023/2024.

HARMONOGRAM IMATRIKULÁCIÍ
študentov 1. ročníkov bakalárskeho denného štúdia
v akademickom roku 2023/2024

Miesto konania: AULA Jozefa Matúša, Bučianska ulica, Trnava

Termín: 22. 11. 2023

FF UCM 2 skupiny od 11,30 hod. do 15,30 hod.

1. skupina od 11,30 hod do 13,30 hod. – FF cca 107 študentov študijné programy: PSYC, RJKK, ETNO
nácvik od 11,30 hod. do 12,30 hod. – akademickí funkcionári o 12,15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 12,30 hod.

2. skupina od 13,30 hod do 15,30 hod. – FF cca 84 študentov študijné programy: AJKK, ANRU, ANVO, FILO, HIKY, HISL, HIVO, NJKK, SLAN, SLRU, VOSL
nácvik od 13,30 hod. do 14,30 hod. – akademickí funkcionári o 14,15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 14,30 hod.

Workshopy pre študentov UCM v Trnave: Zvýš svoju hodnotu na trhu práce!

Odkaz na registráciu: https://forms.office.com/e/r38gphTbcN 
Dokument v .pdf (TU).