Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

História a aplikovaná história v kyberpriestore – nový študijný program

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií otvorila nový študijný program, jedinečný na Slovensku -  história a aplikovaná história v kyberpriestore. 

Pozvánka na diskusiu k voľbám do Európskeho parlamentu

Vo štvrtok 23. 05. 2019 sa o 17.30 hod. v Malom Berlíne uskutoční diskusia o histórii a závažnosti volieb do Európskeho parlamentu za účasti Ladislava Miku (riaditeľa kancelárie EK) a Dionýza Hochela (riaditeľa kancelárie EP), ktorú bude moderovať náš kolega PhDr. Jozef Lenč, PhD., a na ktorú Vás srdečne pozývame.
Viac o udalosti sa dozviete tu: https://www.facebook.com/events/2388441858054778/ 

Prezentácia publikácie L. Lenovského: Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska III.

(Dve prezentácie dvoch monografií a slovenského zahraničného vydavateľstva)

V dňoch 29. a 30. apríla 2019 sa uskutočnili prezentácie dvoch vedeckých monografií.
Jedna z pera prof. PhDr.Ladislava Lenovského, PhD. z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave s názvom Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska III. a druhá autora doc. PhDr. Miroslava Kmeťa, PhD. z Katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici s názvom Krátke dejiny dolnozemských Slovákov III. Čítať ďalej...

Prijímacie konanie na PhD. štúdium

Prijímacie konanie na PhD. štúdium

Pozvánka na prednášky

Katedra anglistiky a amerikanistiky pozýva na prednášky dr. Agaty Buda z Poľska a Biljany Radić-Bojanić, PhD. zo Srbska, ktoré sa uskutočnia dňa 02. 05. 2019. Pozvánku na prednášky nájdete tu.

Harmonogram kolokviálnych skúšok máj - jún 2019

Harmonogram kolokviálnych skúšok máj - jún 2019

Pozvánka na prednášky

Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave Vás v rámci riešenia projektu Erasmus + K107 srdečne pozýva na prednášky dr. Daniely Marčokovej a doc. dr. Jasny Uhlárikovej z Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade v Srbsku.

Oznam pre končiacich študentov - nahrávanie prác do CRZP

Oznamujeme všetkým končiacim študentom, že vzhľadom na dočasné obmedzenie prístupu k informačným systémom UCM (vrátane AIS) v dňoch 18. 04. a 23. 04. 2019, z dôvodu vykonávania servisných prác, bude možné záverečné práce nahrávať do CRZP do 24. 04. 2019.  

POZVÁNKA na prednášku „Psychologicko-lingvistické možnosti testovania lexikálnej kompetencie bilingvistov“

Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave Vás srdečne pozýva na prednášku doc. PhDr. Jozefa Pallaya, pôsobiaceho na Katedre slavistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľjubljane.

Pozvánka na prednášky lektorov z tanzánskej univerzity

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií srdečne pozýva na prednášky lektorov z tanzánskej Dar es Salaam University, ktoré sa uskutočnia dňa 24. 4. 2019.