Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Important - Notice for Foreign Students

All foreign students who have been accommodated in the UCM student´s home (Námestie J. Herdu) in the academic year 2021/2022, please read the following information about the conditions of the accommodation.

Výzva na predkladanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2021/2022.

Basic information about our university and city of Trnava for all Erasmus+ and international students

Dear Erasmus+ and all international students,

We have prepared a booklet for your comfortable adaptation at our University of Ss. Cyril and Methodius and in the best city for students, Trnava.

The booklet contains everything from basic information about the UCM and Trnava to how to spend your leisure time, where to eat, or how to connect to UCM WiFi.

You can find and explore the booklet HERE!

Pozvánka na vedeckú konferenciu

Dňa 4.11.2021 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutoční konferencia s názvom „Diela Mateja Bela a jeho súčasníkov vo vysokoškolskej a inej odbornej praxi (výskum - edukácia - aplikácia - popularizácia)“. (Pozvánka TU.)

Harmonogram štúdia v AR 2021/2022

Vážení študenti, 

zverejnený harmonogram štúdia v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch v AR 2021/2022 môžete nájsť na nasledujúcom odkaze: TU!

Kolektívna monografia ako výsledok medzinárodnej spolupráce s Ústavom macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje

V macedónskom Skopje vyšla koncom júna 2021 kolektívna monografia v anglickom jazyku pod názvom The Ethical and Axiological Aspects in the Literature and the Culture of the 20th and 21st Century.  Monografia je výsledkom medzinárodnej spolupráce Ústavu macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje a Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Editorsky a redakčne publikáciu pripravili prof. Dr. Maja Jakimovska Tošič, riaditeľka Ústavu macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje, a doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave.

Pridelenie ubytovania študentom FF UCM

Vážení študenti,

dňa 05.08.2021 zasadla ubytovacia komisia, ktorá rozhodovala o podaných žiadostiach o ubytovanie študentov FF UCM

Harmonogramy zápisov do 1. a vyšších ročníkov

Oznamujeme uchádzačom o štúdium a študentom FF UCM, že v termíne od 06.09.2021 do 17.09.2021 budú prebiehať v kine OKO na Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava zápisy do 1. a vyšších ročníkov.

Prosíme o riadenie sa podľa priložených harmonogramov:

Študijné oddelenie FF UCM bude zatvorené od 02.08. do 06.08.2021

Oznamujeme, že študijné oddelenie FF UCM bude v termíne od 02.08. do 06.08.2021 zatvorené z dôvodu čerpania dovoleniek.

Ďakujeme za porozumenie.