Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Prihlasovanie na výberové konanie Erasmus+ pre AR 2021/2022

Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s jednotlivými katedrami vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ v akademickom roku 2021/2022. Čítať ďalej...

Harmonogram kolokviálnych skúšok na január 2021

Harmonogram kolokviálnych skúšok na január 2021

Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. sa koncom roka 2020 zúčastnila dvoch významných medzinárodných vedeckých podujatí

Doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., vedúca oddelenia francúzskeho jazyka a literatúry na Katedre pedagogiky FF UCM a prezidentka Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny sa koncom roka 2020 zúčastnila dvoch významných medzinárodných vedeckých podujatí. 

Informácia k študentským a absolventským stážam

Informácie o možnosti prihlásenia sa na študentské a absolventské stáže nájdete tu.

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu FF UCM

Pozývame všetkých členov akademickej obce na riadne zasadnutie Akademického senátu FF UCM, ktoré sa uskutoční online dňa 16. 12. 2020 o 12.30 hod

Noc filozofie 2020

Všetkých študentov a priaznivcov filozofie srdečne pozývame na Noc filozofie 2020, ktorá sa uskutoční online vo štvrtok 19. 11. 2020 od 18.00 hod.:

Dva špičkové tímy na FF UCM

Na FF UCM v Trnave boli vytvorené a VR FF UCM v Trnave schválené dva špičkové tímy: 

Rektorské voľno

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. udeľuje na deň 16. novembera 2020 rektorské voľno.

TVaT 2020 na FF UCM

Oznamujeme študentom, že v dňoch 9. 11. - 13. 11. 2020 sa uskutoční online Týždeň vedy a techniky 2020 na FF UCM.

Organizácia AIESEC ponúka možnosti podieľať sa na medzinárodných projektoch v zahraničí

Dobrovoľnícka organizácia AIESEC Bratislava ponúka študentom možnosti podieľať sa na medzinárodných projektoch v zahraničí, kde si môžete: