Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Pozvánka na vedeckú konferenciu Ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím: Od ideí k realite

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie pozýva na vedeckú konferenciu s názvom Ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím: Od ideí k realite, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. - 6. decembra 2018 v priestoroch Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Pozvánka na prezentáciu knihy Alexander Veľký

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií pozýva na prezentáciu knihy Alexander Veľký, ktorá sa bude konať 8. 11. 2018 o 10.00 hod. v bratislavskej Inchebe v rámci knižného veľtrhu Bibliotéka.

Pozvánka na predstavenie Naši Huncokári

Filozofická fakulta UCM pozýva na hudobno-dramatické predstavenie Naši Huncokári, ktoré sa uskutoční 7. 11. 2018 o 19.00 hod. v priestoroch Auly Jozefa Matúša na Bučianskej ulici. Vstup zadarmo.

Pozvánka na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu Minority v Európe

Katedra etnológie a mimeurópskych štúdií FF UCM pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu Minority v Európe, ktorá sa uskutoční 6. - 8. 11. 2018 v Aule Jozefa Matúša UCM.

Pozvánka na podujatia katedry rusistiky

V rámci Týždňa vedy a techniky 2018 Katedra rusistiky FF UCM organizuje podujatia:

Získaj bezplatne medzinárodný certifikát ECo-C a ECDL

Vďaka národnému projektu IT Akadémia, ktorého súčasťou je i UCM v Trnave, môžete získať zadarmo medzinárodné certifikáty ECDL a ECo-C. 

Projektové stretnutie katedry germanistiky

V dňoch 21. - 25. 10. 2018 privítala Katedra germanistiky FF UCM svojich partnerov v štartujúcom projekte Erasmus+ Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny (2018-1-SK01-KA201-046316).

Ponuka stáže v Prahe

Nezisková organizácia Amnesty International ponúka stáž na vzdelávacom oddelení Human Rights Education. Stáž je financovaná prostredníctvom Erasmus + mobility na 3 až 12 mesiacov. 

Oznam o zrušení podujatia - Krst monografie doc. Jany Bírovej

Z dôvodu ochorenia autorky, doc. Jany Bírovej, sa nebude dňa 24. októbra 2018 konať avizovaná prezentácia monografie La Vérification Empirique de Mise En Place Des Concepts de Lʹinterculturel Dans Le Contexte Fle. Podujatie sa uskutoční v náhradnom termíne.

Oznam o udelení rektorského a dekanského voľna

Dňa 31. 10. 2018 rektor UCM v Trnave udeľuje študentom univerzity rektorské voľno a dňa 29. 10. a 2. 11. 2018 udeľuje dekanka FF UCM dekanské voľno.