Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Pozvánka na workshop o internacionalizácii a rozvoji doktorandského štúdia

Pozývame Vás na online workshop venovaný internacionalizácii a rozvoju doktorandského štúdia, organizovaný Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v rámci projektu Erasmus+, ktorý sa uskutoční 24.06.2021

Štipendijný program Nádvorie Kampus

Štipendijný program Nádvorie Kampus spúšťa prihlasovanie na akademický rok 2021/2022. Príležitosť môžu využiť študenti trnavských vysokých škôl.

Trnava, 1. júna – Unikátny štipendijný program Nádvorie Kampus, ktorý dáva mladým ľuďom možnosť získať od školy viac ako titul, dnes spúšťa prihlasovanie do nového ročníka. Aktívni vysokoškoláci z Trnavy tak majú príležitosť opäť zabojovať o ročný rozvojový program s individuálnym mentoringom, tréningami, workshopmi, networkingovými aktivitami a nadštandardným bývaním v historickom centre mesta.

Podávanie žiadosti na ubytovanie na AR 2021/2022

Študenti vyšších ročníkov si môžu podať žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2021/2022 do 31.5.2021.
Žiadosť sa podáva prostredníctvom systému AiS2 v sekcií "Žiadosti o ubytovanie".

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2021 o 15.00 hod. on-line prostredníctvom MS Teams.

Staň sa Erasmus buddy študentom

Erasmus môže byť pre mňa oveľa jednoduchší s tvojou pomocou. Staň sa preto Erasmus buddy študentom a:

  • získaj medzinárodné kontakty
  • spoznaj kultúru cudzích krajín
  • vytvor si jedinečné priateľstvá
  • trénuj svoje jazykové schopnosti
  • získaj jednoduchší prístup k Erasmus mobilitám a mnohé iné benefity
Prieskum spokojnosti študentov Akademická štvrťhodinka

Od 3. mája 2021 sa začína celoslovenský prieskum študentskej spokojnosti pod názvom Akademická štvrťhodinka.

Prezenčná metóda štátnych skúšok a dištančná metóda skúšania v LS 2020/2021

Oznamujeme študentom, že realizácia štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce bude prebiehať prostredníctvom fyzickej prítomnosti.

Na základe momentálnej situácie však naďalej budú ostatné skúšky v LS 2020/2021 prebiehať dištančnou formou.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 23. apríla 202110.00 hod. on-line prostredníctvom MS Teams

Výsledky volieb do Akademického senátu UCM a Akademického senátu FF UCM

Voľby do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutočnili online formou dňa 8.4.2021 v čase od 10:00 do 13:00.