Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Informácia o zmene úradných hodín dekanátu a sekretariátu

Oznamujeme študentom, že úradné hodiny dekanátu a sekretariátu FF UCM budú od 26. 10. 2020 každý pracovný deň od 9.00 - 11.00 hod. V prípade potreby sa prosím obráťte na dekanatffjohn(zav.)doeucm.sk alebo na tel .č.: 0904/054 831. 

Inauguračná prednáška doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverený predseda Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 5. 11. 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD., docentky na FF UCM v Trnave, na tému „Alpskí drevorubači, Huncokári v Malých Karpatoch. Možnosti a perspektívy súčasnej revitalizácie potomkov špecifickej minority“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia 7106 (3.1.3). Aktuálne informácie k online prenosu inauguračnej prednášky budú zverejnené na https://ff.ucm.sk/sk/habilitacne-a-inauguracne-konanie/.

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie uverejnila článok v Online My sme Trnava

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie uverejnila v spolupráci s FF UCM a OPV UCM článok v Online My sme Trnava. Článok si môžete prečítať tu: https://mytrnava.sme.sk/c/22513052/chces-pochopit-svet-v-hlbsich-suvislostiach.html 

Oznam študijného oddelenia

Oznamujeme študentom, že v dôsledku vážnej epidemiologickej situácie sa úradné hodiny študijného oddelenia rušia až do odvolania. Využívajte mailovú a telefonickú komunikáciu.

Oznam pre študentov – prechod na online výučbu

Na základe rozhodnutia vedenia FF UCM prechádza od 12. 10. 2020 celé vyučovanie do online režimu.

Oznam študijného oddelenia

V utorok 6. októbra 2020 bude študijné oddelenie v poobedňajších hodinách zatvorené.

Oznam pre študentov externého štúdia, rozširujúceho štúdia a doplňujúceho pedagogického štúdia

Od dňa 10. 10. 2020 (vrátane) bude prebiehať vyučovanie v externej forme štúdia a v ďalších formách štúdia (rozširujúce štúdium a doplňujúce pedagogické štúdium) výlučne ONLINE formou podľa aktuálne platného rozvrhu. Informácie o spôsobe online výučby (zvolená online platforma, spôsob spojenia s pedagógom) a pod. poskytnú katedry zabezpečujúce online výučbu.

Oznam pre študentov, ktorí musia opustiť internáty zmluvných zariadení UCM

Pre študentov, ktorí sa na príkaz prevádzkovateľa internátu musia odsťahovať, platia s účinnosťou od 12. 10. 2020 obdobné pravidlá ako pre študentov nachádzajúcich sa v karanténe.

Oznam pre absolventov FF UCM 2019/2020

Oznamujeme absolventom našej fakulty, že doklady o vzdelaní si môžu preberať každý utorok v čase od 9.00 do 11.00 hod. v študentskom klube na prízemí, budova FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava. Je potrebné sa dopredu nahlásiť, a to mailom na adrese: vladimira.mikulkovajohn(zav.)doeucm.sk 

V prípade zmeny bude informácia aktualizovaná.

Rozvrh hodín - zimný semester 2020/2021 - aktualizácia

Aktualizovaný rozvrh hodín pre zimný semester 2020/2021 nájdete tu.
Niektoré prednášky boli zmenené na online formu. Bližšie informácie k online výučbe poskytnú jednotlivé katedry.