Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Výzva na predkladanie nominácií zamestnancov a študentov FF UCM na Erasmus+ mobility v AR 2022/23

Oddelenie pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií pre pedagogické a študentské mobility Erasmus+ v akademickom roku 2022/23.

Organizácia štátnych záverečných skúšok 17. január 2022- 18. február 2022 - ONLINE

bakalárske štúdium, magisterské, rigorózne, dizertačné a rozširujúce štúdium

Pozvánka na zasadnutie AO FF UCM v Trnave a voľby dekana - kandidáti

Vážení členovia Akademickej obce FF UCM v Trnave,

dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Akademickej obce FF UCM v Trnave, ktoré sa z technických dôvodov uskutoční 14. decembra 2021 o 11:00 hod. online prostredníctvom platformy MS TEAMS. Pozvánky Vám budú automatický zaslane na Vaše @ucm.sk emailové adresy.

Pozvánku nájdete tu: Pozvánka 

Prostredníctvom nasledujúceho linku sa môžete pripojiť k schôdzi: Link na pripojenie! 

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/študent

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Zoznam zmluvných krajín a škôl, počty a druhy mobilít:

Dar Es Salaam University, Dar Es Salaam, Tanzánia
2 mobility – študent

Odbor: etnológia, etnológia a mimoeurópske štúdiá

Prihlásenie

Študent posiela CV a motivačný list v anglickom jazyku, kde uvedie krajinu z ponuky, rovnako typ mobility o akú má záujem.

Dokumenty je potrebné doručiť Mgr. Lukášovi Kurajdovi, PhD. e-mailom na lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk 

Výberový proces

Termín pre podávanie prihlášok je do 31. decembra 2021. Súčasťou výberového konania bude osobný pohovor s uchádzačom.

Kritériá výberu sú:

-          relevantnosť odboru štúdia a/alebo výskumu
-          potenciálny prínos pre účastníka a pre fakultu

Prihlasovanie sa na štátnu skúšku - končiaci študenti

Vážení končiaci študenti,

od dnes do 18.12.2021 máte možnosť prihlasovania sa na štátnu skúšku, ktorá sa podľa platného harmonogramu bude konať medzi 17.01.2022 – 28.01.2022.

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 24. novembra 2021 o 11.00 hod. on-line prostredníctvom MS Teams.

Link na rokovanie nájdete TU!

Ypsalon 2021 / Noc filozofie

Časopis Ostium v spolupráci s Katedrou filozofie FF TU v Trnave a Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave vás pozývajú na podujatie Ypsalon 2021 / Noc filozofie


Vo štvrtok 25. 11. 2021 od 18:00 sa môžete tešiť na diskusiu o filozofii a jej prepojení so spiritualitou (Reginald A. Slavkovský, Jana Trajtelová Kutášová a Michal Kutáš). Okrem toho sa budeme venovať téme hudby v stredoveku spolu s Antonom Vydrom a Andrejom Šubom. Počas večera vám zároveň predstavíme výber zaujímavých filozofických kníh a časopisov.

Rektorské voľno – 16.11.2021

S cieľom podporiť protest za slobodné univerzity a umožniť študentom a zamestnancom prejaviť svoj slobodný názor, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje na deň 16.novembra 2021 (utorok) pre študentov univerzity

REKTORSKÉ VOĽNO.

Katedra germanistiky si sedí s Erasmus+

Práca a angažovanosť členov Katedry germanistiky do projektovej činnosti v programe Erasmus+ priniesla v roku 2021 svoje zaslúžené ovocie.

Pochváliť sa môžeme mimoriadne vysokým hodnotením ukončeného projektu Internacionalizácia a rozvoj doktorandského štúdia (2018-1-SK01-KA203-046375), ktorý pri svojom záverečnom hodnotení získal 96 zo 100 možných bodov, na základe čoho bol na platforme výsledkov Erasmus+ (Erasmus+ Project Results) označený známkou GOOD PRACTICE. Toto hodnotenie získava len približne 10% všetkých úspešne skončených projektov, preto je pre nás vyznamenaním.

Týždeň vedy a techniky 2021 FF UCM

Oznamujeme študentom, že v týždni 08. 11. - 14. 11. 2021 sa uskutoční online Týždeň vedy a techniky 2021 na FF UCM.

Program podujatí podľa katedier: