Študenti

Lekárska starostlivosť

Školská ambulancia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, I. poschodie, č. dv.: 113.
Oznamujem vysokoškolákom o možnosti prihlásiť sa do zdravotnej starostlivosti.
Ordinuje MUDr. Kvetoslava Golisová v pracovné dniod 08:00 – 12:00 hod., telefón: 033 5953 234.

Služby:

  • zabezpečujeme liečebno-preventívnu starostlivosť,
  • očkujeme proti tetanu a chrípke zdarma,
  • očkujeme proti hepatitíde typu A, B, pred cestou do zahraničia,
  • umožníme laboratórne, mikrobiologické, hematologické, sono a RTG vyšetrenia,
  • spolupracujeme so všetkými odbornými ambulanciami v poliklinike,
  • spolupracujeme s ďalšími lekármi I. kontaktu (gynekológ, zubný lekár).


Pre zabezpečenie kvalitnej liečebno-preventívnej starostlivosti požadujeme zaevidovať sa so zdravotnou dokumentáciou a preukazom poistenca.
V moderne vybavenej Mestskej poliklinike v centre mesta máte (pod jednou strechou) umožnenú komplexnú zdravotnú starostlivosť.
V prípade ochorenia sa vyhnete cestovaniu za obvodnými lekármi a špecialistami v mieste bydliska.