Študenti

Študijné oddelenie

Stránkové dni na študijnom oddelení

Pondelok          nestránkový deň

Utorok               8.30 hod. - 11.00 hod.     12.30 hod. - 14.00 hod.

Streda               nestránkový deň

Štvrtok              8.30 hod - 11.00 hod.      12.30 hod. - 14.00 hod.

Piatok                nestránkový deň

Žiadame študentov o dodržiavanie úradných hodín.

  

Kontakty

Študijné oddelenie Filozofickej fakulty UCM: studijne_ffjohn(zav.)doeucm.sk 


Študijné oddelenie Filozofickej fakulty UCM

Ing. Bibiána Brezovská
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie - ZOZNAM ZASTREŠUJÚCICH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
telefón: 033 5565 216
E-mail: bibiana.brezovskajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Lucia Karásková
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie - ZOZNAM ZASTREŠUJÚCICH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 217
E-mail: lucia.karaskovajohn(zav.)doeucm.sk

Referát pre školné, poplatky a štipendiá

Mgr. Adriána Šípeková
referentka
Kancelária: 110 a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: adriana.sipekovajohn(zav.)doeucm.sk