Študenti

Študenti FF UCM so špecifickými potrebami

Cieľom podpory študentov so špecifickými potrebami je pomoc a podpora študentom Filozofickej fakúlty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v oblasti: 

 •  podpora študentov so špecifickými potrebami
  • so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
  • s chronickým ochorením,
  • so zdravotným oslabením,
  • s psychickým ochorením,
  • s autizmom,
  • s poruchami učenia,
  • so sociálnym znevýhodnením.


Kontakt:
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 301 b
PaedDr. Timea Šeben Zaťková, PhD.
fakultný koordinátor pre prácu so študentami so špecifickými potrebami
tel.: 033 5565 285
e-mail: timea.seben.zatkovajohn(zav.)doeucm.skV rámci univerzity funguje aj Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UCM v Trnave.