Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Kontrola štúdia pre motivačné štipendiá v akademickom roku 2018/2019

Z dôvodu prideľovania motivačných štipendií žiadame študentov vyšších rokov štúdia, aby si do 29. 10. 2018 skontrolovali v AISe hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov za AR 2017/2018. V prípade, že študent má nesprávne zapísané hodnotenie alebo termín hodnotenia z niektorého predmetu v AISe, je povinný o tom informovať študijné oddelenie svojej fakulty (§ 11 bod 12 Študijného poriadku UCM v Trnave).

Oznam ŠO a OAČ

Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností budú v dňoch 23. 10. 2018 (utorok) a 25. 10. 2018 (štvrtok) zatvorené z dôvodu spracúvania štatistík pre MŠVVaŠ SR.

Kurz Tvorivá trieda pre študentov učiteľstva

Pozývame všetkých študentov Bc. a Mgr. učiteľských študijných programov na kurz Tvorivá trieda, ktorý sa uskutoční v termíne 10. 11. 2018 – 30. 6. 2019. 

Pozvánka na veľtrh práce JobSpoTT

Dňa 6. novembra 2018 sa pod záštitou Národného kariérneho centra v Mestskej športovej hale v Trnave uskutoční kariérny veľtrh pracovných príležitostí, súčasťou ktorého je aj kariérna sekcia pre študentov.

Ďalší ročník projektu Finančná gramotnosť

Už túto stredu od 17.35 v miestnosti S0.1 štartujeme ďalší ročník projektu Finančná gramotnosť.
Podrobný rozpis nájdete tu.

Nové číslo časopisu Via Historiae

Nové číslo časopisu Via Historiae nájdete tu.

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu k 100. výročiu vzniku ČSR

Ministerstvo vnútra SR pozýva všetkých záujemcov na podujatie s názvom Medzinárodná konferencia k vývoju územnosprávneho členenia a štátnych hraníc pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky, ktoré organizuje v rámci osláv 100. výročia vzniku Československej republiky a konca 1. svetovej vojny v dňoch 18. a 19. októbra 2018.

Stretnutie s generálnou riaditeľkou Metodicko-pedagogického centra

Dňa 2. 10. 2018 sa dekanka Filozofickej fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. stretla s generálnou riaditeľkou Metodicko-pedagogického centra v Bratislave Mgr. Andreou Pálkovou za účelom negociácie spoločnej spolupráce. Na stretnutí sa taktiež zúčastnili PaedDr. Darina Výbohová, PhD., námestníčka MPC a doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., prezidentka učiteľov francúzštiny. Rokovanie prebehlo v príjemnej atmosfére. Obe strany si vymenili návrhy na spoluprácu.

Časopis atteliér nasáva. Pridaj sa!

Univerzitný mesačník atteliér opäť nasáva. Hľadáme nových členov do našej redakcie. Zastav sa 3. októbra 2018 (streda) o 17.30 hod. na Skladovej ulici, kde v suteréne budovy FMK UCM náš redakčný tím pripravuje obsah časopisu.

Ponuka on-line kurzov TeachUp pre študentov učiteľstva

Oznamujeme všetkým študentom učiteľských študijných programov, že majú možnosť prihlásiť sa bezplatne do 4 on-line kurzov TeachUp, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality prípravy budúcich učiteľov do pedagogickej praxe.