Štúdium

Štátne skúšky

PRIHLASOVANIE NA OPRAVNÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY

Upozorňujeme študentov, ktorí chcú absolvovať opravné štátne skúšky v augustovom termíne (od 01. do 12. 08.), aby sa najneskôr do 30. 06. prihlásili na štátnu skúšku v AIS.
Podávanie papierových prihlášok nie je nutné. Konkrétne termíny štátnych skúšok na jednotlivých katedrách budú zverejnené začiatkom júla.
Na opravné štátne skúšky v auguste sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí úspešne obhájili záverečnú prácu.