Uchádzači / prijímačky

Školné a poplatky spojené so štúdiom

Smernica rektora UCM o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom účinná od 1. 7. 2013
Smernica rektora UCM
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom účinná od 1. 12. 2011
Smernica rektora UCM o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom účinná od 2. 12. 2008

Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2017/2018
Školné a poplatky
 spojené so štúdiom v akademickom roku 2016/2017
Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2015/2016
Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2014/2015
Školné a poplatky
spojené so štúdiom v akademickom roku 2012/2013
Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2011/2012

Školné a poplatky - variabilné symboly 

Žiadosť o úpravu školného
Usmernenie pre študentov