Uchádzači / prijímačky

Prečo študovať na FF UCM?

Filozofická fakulta UCM v rádiu

Rozhovor prodekanky pre oblasť zahraničných vzťahov a vzťahov s verejnosťou, doc. PaedDr. Moniky Hornáček Banášovej, PhD., v rádiu Aetter.

Prečo študovať na Filozofickej fakulte?  - rozhovorPrečo a čo študovať na Filozofickej fakulte?

Prečo študovať na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UCM?

Prečo študovať na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM?

Prečo študovať na Katedre germaninstiky FF UCM?

Prečo študovať na Katedre rusistiky?

Prečo študovať na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií?

Prečo študovať na Katedre psychológie?