Správy a udalosti

Pozvánka na Workshop: PLACE BASED LEARNING

27.4.2023   Pozvánka na Workshop: PLACE BASED LEARNING

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií organizuje workshop pre všetkých študentov učiteľstva histórie v kombinácii. 

Workshop sa bude konať vo štvrtok 27.4.2023 v čase 9:00 - 13:00 a je zameraný na vzdelávaciu stratégiu Place based learning.  

Keďže ide o stratégiu všeobecne využiteľnú vo vyučovacom procese, sú srdečne pozvaní všetci študenti aj vyučujúci.