Referencie fakulty

Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. sa zúčastnil okrúhleho stola o genetickom inžinierstve na The Annual Central European Conference v Londýne