Referencie fakulty

Katedra germanistiky na Orave

Dr. Wolfram Karg, lektor zo štipendijnej organizácie DAAD, ktorý pôsobí na katedre germanistiky ako odborný asistent a doktorandka Katka Vilčeková reprezentovali svoju katedru a fakultu na pozvanej prednáške v Námestove. 

Gymnázium A. Bernoláka v Námestove pozvalo Dr. Karga na besedu so študentami gymnázia v rámci projektu Euroškola, vďaka ktorému majú poslucháči gymnázia možnosť rozvíjať svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. 

Náš kolega, Dr. Wolfram Karg, bol na Orave pod ťažkou paľbou otázok študentov. Zaujímali sa o rôzne témy súvisiace s Nemeckom, športom, politikou či aktuálnymi migrantmi. Na oplátku študenti pripravili video príspevok, kde našim kolegom priblížili krásy Oravského regiónu a nechýbalo ani tradičné privítanie chlebom a soľou či ochutnávka syrových špecialít.