Referencie fakulty

Výskumný APVV projekt z TRUNI a UCM v Trnave - excelentný

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila publikáciu Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, v ktorej je zaradený aj výskumný projekt APVV-15-0294 Kognitívne prehodnotenie krásy: Zjednotenie filozofie a kognitívnych štúdií estetického vnímania, pod vedením prof. Mgr et Mgr. Andreja Démutha, PhD. z Katedry psychológie FF UCM v Trnave, ktorý agentúra zaradila medzi výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou. Bližšie informácie (str. 120-121): https://www.apvv.sk/buxus/docs/flipbook/publikacia-2021-sk/index.html