Referencie fakulty

Diskusia: Na čo nám je dnes antická filozofia?

Vedúci katedry filozofie a aplikovanej filozofie doc. Matúš Porubjak a dr. Peter Fraňo sa zúčastnili diskusie pod názvom:

"Na čo nám je dnes antická filozofia?",

kde diskutovali o význame a odkaze antickej filozofie s prepojením na súčasnosť.
Diskusia sa konala v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave.