Referencie fakulty

Dekanka FF udeľovala ocenenia

Dekanka filozofickej fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. udeľovala ocenenia vedecko-pedagogickým pracovníkom fakulty za publikačnú činnosť. Ocenení boli tí pracovníci, ktorí v rokoch 2013 a 2014 publikovali svoje vedecko-výskumné práce v najlepšie hodnotenej kategórii A, teda špičkový výstup. 

Ocenenie udeľovala dekanka ešte koncom zimného semestra. Celkovo bolo ocenených dvanásť pracovníkov fakulty, ktorým dekanka odovzdala čestné uznanie a poďakovanie. Podľa smernice fakulty je týmto pracovníkom právom udelená aj finančná odmena za kvalitnú publikačnú činnosť, ktorá je pre fakultu jedným zo základných pilierov komplexnej akreditácie. 

Nielen v mene dekanky, ale aj celého kolektívu fakulty, gratulujeme našim kolegom a prajeme veľa úspechov aj v ďalších rokoch.

Zoznam ocenených pracovníkov:

Mgr. Tomáš Čana, PhD.
prof. Peter Ďurčo, CSc.
Mgr. Peter Fraňo, PhD.
Mgr. Michal Habaj, PhD. 
PaedDr. Monika Hornáček - Banášová, PhD. 
Mgr. Michal Chvojka, PhD. 
doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc. 
Mgr. Milan Petkanič, PhD. 
doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. 
Mgr. Andrej Rozemberg, PhD. 
prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. 
Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.