Referencie fakulty

JAZYKOVÝ KVET – Ideme do finále!

V piatok 13. mája sa v priestoroch FF UCM v Trnave uskutočnilo celoslovenské finále zaujímavej súťaže Jazykový kvet. Ako prebiehalo podujatie sa dozviete z fotoreportu na stránkach organizátora. http://www.jazykovevzdelavanie.sk/news/fotografie-celoslovenske-finale-jazykovy-kvet-2016/

_______________________________________________________________________

Pozvánka

Tohtoročný Jazykový kvet vyvrcholí celoslovenským kolom dňa 13. mája 2016 na Filozofickej fakulte UCM v Trnave.

“Jazykový kvet” je nezisková vzdelávacia jazykovo-umelecká súťaž v prednese a dramatizácii prevzatej a vlastnej tvorby v cudzích jazykoch určená pre deti a mládež od 4 do 19 rokov.

Súťaž má celoslovenský postupový charakter. Začína krajskými semifinálovými kolami v marci, pokračuje krajskými finálovými kolami v apríli a vrcholí celoslovenským finále, zvyčajne v máji.

Ciele projektu:
* podpora učenia sa a aktívneho používania jazykov
* vytváranie pozitívneho vzťahu a osobnej motivácie k učeniu sa jazykov
* podpora kvality jazykového vzdelávania
* vytváranie primeraného súťaživého prostredia
* podpora multilingvalizmu

Krátka štatistika Kvetu 2016:
* účasť v porovnaní s r. 2015: nárast o 45%
* účasť podľa jazykov: AJ → NJ → RJ → ŠJ → FJ → TJ → SFF
* účasť podľa vetiev: P-P → D
* účasť podľa typu tvorby: PT → VT (nárast VT v porovnaní s r. 2015 o 36%)
* účasť podľa krajov: KE-PO-NR → ZA → TT - BB → BA → TN

Projekt súťaže:
* je registrovaný na MŠVVaŠ pod číslom 2013-25/32742:59-925 
* má medzinárodnú akreditáciu IALFAC140901-LP-169 
* má záštitu prezidenta SR. Informácie k aktuálnemu ročníku sú uverejnené na stránke: http://www.jazykovevzdelavanie.sk/products/jazykovy-kvet-2016/