Referencie fakulty

Ocenený doc. PhDr. Pavel Kvetko

Koncom mája, dňa 26. 5. 2016, sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien a prémií Literárneho fondu. Jedným z ocenených bol aj člen Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave doc. PhDr. Pavel Kvetko, ktorý si prevzal Medailu Literárneho fondu a Cenu Mateja Bela za slovník "Prekladový anglicko-slovenský frazeologický slovník" vydaný v roku 2015. FF UCM v Trnave sa veľmi teší z úspechov našich pracovníkov a za celé vedenie fakulty, ako aj kolegov zo všetkých katedier pripájame srdečné gratulácie. Zároveň prajeme veľa podobných úspechov aj v budúcnosti!