Referencie fakulty

KAA na Modelovej konferencii FMV

Študenti Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave organizujú pre študentov Modelovú konferenciu. V stredu 13. apríla 2016 sa v Aule Ekonomickej Univerzity uskutoční podujatie, ktoré umožňuje aktívnym študentom zapojiť sa nielen do procesu prípravy a organizácie, ale hlavne poskytuje priestor na aktívnu účasť na samotnej konferencii. Hlavnou úlohou podujatia je poskytnúť študentom možnosť aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky do praxe a zároveň zdokonaliť vyjednávacie a argumentačné zručnosti.

Študenti z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave sú taktiež súčasťou tohto projektu a v rámci svojej praxe majú jedinečnú možnosť participovať na zabezpečovaní tlmočenia jednotlivých príspevkov do slovenského jazyka z východiskového anglického. 

Aj touto aktivitou trénujú a zdokonaľujú svoje tlmočnícke schopnosti a zručnosti, čo je mimoriadne dôležité pre ich budúce uplatnenie. Pod odborným vedením PhDr. Gabriely Siantovej sa naši študenti precízne pripravujú aj na zložité témy z rôznych výskumných oblastí. 

Tešíme sa tejto aktivite a prajeme študentom KAA veľa úspechov! 

Viac informácií na: