Referencie fakulty

Filozofická fakulta - SKOKAN akreditácie

Právoplatne a neodškriepiteľne môžeme Filozofickú fakultu UCM v Trnave nazvať skokanom akreditácie. Ako k tomuto titulu prišla? 

Žiadny kvalitný výsledok sa nezaobíde bez poctivej driny a úsilia. Inak to nebolo ani v prípade našej fakulty, resp. vedecko-pedagogických pracovníkov, ktorí vďaka svojej vytrvalosti a húževnatosti dokázali v priebehu „pár“ semestrov povstať z popola ako fénix. Výsledky sa dostavili a ukázali svetu, že naša fakulta je akreditovaným vedeckým a pedagogickým pracoviskom na špičkovej medzinárodnej úrovni. 

Ak sme v roku 2009, teda v roku predposlednej akreditácie, dosahovali sotva úroveň národnej kvality, tak v roku 2015 fakulta dosahuje medzinárodnú, až špičkovú kvalitu. To znamená, že hodnotenie komplexnej akreditácie, ktoré vychádza z množstva daných kritérií, sa výrazne zlepšilo vo všetkých štyroch oblastiach výskumu (OV1, OV2, OV3, OV6). Doslovne výsledky v jednotlivých oblastiach skočili v hodnotení o jednu až päť úrovní (pozri tabuľku nižšie). 

                    2009                 2015 

OV1:              C                       B-     ( +2 úrovne)     Pedagogické vedy 
OV2:              C+                     A      ( +5 úrovní)      Humanitné vedy 
OV3:              B-                      B      ( +1 úroveň)     Historické vedy a etnológia 
OV6:              C                       B      ( +3 úrovne)     Sociálne a behaviorálne vedy 

Najvýraznejším zlepšením prešla najmä OV2, teda humanitné vedy, ktoré si polepšili o päť úrovní. Čo však celkovo z tohto hodnotenia vyplýva? 

Najdôležitejším výsledkom komplexnej akreditácie pre našu fakultu je fakt, že dostala práva na inauguračné a habilitačné konania, ktoré umožňujú udeľovať tituly docent a profesor. 
 
Zároveň však musíme dodať, že nie všetky staré študijné programy prešli. Síce sme si ako fakulta markantne polepšili, no zároveň sme stratili pár možností. Príkladom je magisterská psychológia či angličtina v kombinácii s akademickými predmetmi. Pre pracovníkov fakulty je to ďalšia výzva k tomu, aby v priebehu nasledujúceho roka nepoľavili v úsilí. Veríme, že tieto v dohľadnom čase získame späť, aby sme našim študentom zabezpečili kvalitné kontinuálne vzdelávanie. 

V odkaze nižšie sú aktualizované všetky študijné programy, ktoré je v súčasnosti možné študovať na našej fakulte.