Referencie fakulty

Aký bol TVT na FF UCM?

Filozofická fakulta UCM sa zapojila do celonárodného podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Celotýždňový program bol zostavený z prednášok, seminárov či praktických workshopov. 

Pondelok bol „historický“. Stretli sme sa so Štúrom či Báthoričkou. Ľudovít Štúr prišiel vďaka novému filmu TRUE ŠTÚR. Pozadie vzniku priblížili historička PhDr. Daniela Kodajová a produkčný Marián Prevendarčík. Báthorička ožila vďaka rozprávaniu historičky PhDr. Tunde Lengyelovej, CSc., ktorá predstavila svoje dve nové publikácie: Báthory: život a dielo a Bosorky, strigy, čarodejnice

Utorok bol praktický. Doktorandské fórum spojilo doktorandov zo všetkých katedier a vybraní študenti PhD. štúdia prezentovali výsledky svojich výskumov a prác, či zdieľali skúsenosti a informácie. O možnostiach, resp. smerovaní doktorandského štúdia, diskutovali s hosťkou PhDr. Veronikou Trstianskou, PhD. z Asociácie doktorandov Slovenska ( ADS ). Po sedavom, ale výživnom popoludní rozhýbal účastníkov Tanečný dom s Trnafčanom, univerzitným folklórnym súborom. Tanečný workshop „Zaječí“, originálny tanec z Oravy, viedol doktorand z katedry etnológie PhDr. Matúš Ivan. 

Streda bola vedecká. Etnologické knihobranie, alebo aj Úskalia a špecifiká terénneho výskumu v etnológii, bolo oficiálnym uvedením do života šiestich nových publikácií z pera pedagógov katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií. Popoludnie pokračovalo zase praktickými ukážkami psychologických zákonov a zákonitostí, ktoré pripravili študenti z Psychologického klubu UCM. 

Štvrtok bol kreatívny. Študenti magisterského štúdia katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií zapojili do programu interaktívnu prezentáciu vybraných kultúrnych pamiatok zo slovenských dejín. Statické modely, ktoré ručne vyrobili, prezentovali historické pozadie jednotlivých pamiatok. 

Piatok bol inšpiračný. Uznávaná profesorka anglického jazyka Bobette Huzovic priblížila, ako zábavnou a hravou formou vychovávať „multijazyčné“ deti. Sama vychovala štyri deti v trojjazyčnej kombinácii, nemecky – anglicky – slovensky, čo znamenalo počiatok jej praktických skúseností so vzdelávaním detí. Teaching children is so fun!