Referencie fakulty

Výskumný APVV projekt z FF UCM - excelentný

Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila publikáciu Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, v ktorej je zaradený aj výskumný projekt APVV-0379-12 Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka, pod vedením prof. RNDr. Petra Sýkoru, PhD z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM a Centra pre bioetiku, ktorý agentúra zaradila medzi výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou. Bližšie informácie (str. 52-53): https://www.apvv.sk/buxus/docs/flipbook/publikacia-2018-sk/index.html