Referencie fakulty

Prof. Chrastina publikoval v karentovanom časopise vo Švajčiarsku

Prof. Chrastina z katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií publikoval v karentovanom časopise Sustainability o vývoji krajiny a kultúrnom dedičstve slovenskej enklávy Čív v Komárňansko-ostrihomskej župe v Maďarsku. Článok si môžete prečítať tu: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/15/6048