Referencie fakulty

Mgr. Juraj Odorčák, PhD. bol hosťom relácie Večera s Havranom