Referencie fakulty

Zasadnutie redakčnej rady časopisu EEC

Zasadnutie novokreovanej redakčnej rady časopisu EEC v septembri 2015 prinieslo veľa inšpirácií, ale najmä spojilo silný vedecko-pracovný tím. Časopis zameraný na stredoeurópsku etnológiu teda Ethnologia Europae Centralis bude raz ročne prinášať štúdie a články od odborníkov z troch krajín.

Časopis EEC je evidovaný v medzinárodnej databáze ERIH a participujú na ňom štyri partnerské inštitúcie, pod vydavateľskou záštitou Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte UCM v Trnave.
Viac informácií, archív už vydaných ročníkov, nájdete na stránke http://www.eec-journal.org.