Referencie fakulty

Annamária Naddourová: Utečenci si nevybrali situáciu, v ktorej sa nachádzajú

Utečenecká kríza očami našej študentky. Annamária Naddourová sa od vypuknutia utečeneckej krízy v roku 2015 venuje pomoci ľuďom na úteku. Momentálne je v druhom ročníku doktorandského štúdia na FF UCM, odbor etnológia a mimoeurópske štúdiá, kde učí utečeneckú problematiku. Svoj čas venuje najmä dobrovoľníctvu v utečeneckých táboroch.

Rozhovor si môžete prečítať tu:
https://www.heroes.sk/annamaria-naddourova-rozhovor/