Referencie fakulty

Stretnutie na veľvyslanectve Tureckej republiky v Bratislave

V piatok, 1. decembra 2017, sa na pôde veľvyslanectva Tureckej republiky v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie dekanky FF UCM – doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD., vedúcej katedry anglistiky a amerikanistiky poverenej zastupovaním – PhDr. Gabriely Siantovej, PhD. a PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD. s veľvyslankyňou Tureckej republiky – jeho excelenciou, Hatice Aslıgül Üğdül. Obsahom pracovného stretnutia bolo rozšírenie spolupráce medzi Filozofickou fakultou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s univerzitami v Tureckej republike (Erasmus plus program, pripravovaná prednáška pre študentov FF UCM v Trnave).