Referencie fakulty

Výstava Cyrilometodský Velehrad na pôde UCM v Trnave

Vernisáž výstavy Cyrilometodský Velehrad sa uskutočnila v pondelok 10. 10. 2016 o 13.00 hod. v priestoroch hlavnej budovy UCM v Trnave na Nám. J. Herdu 2. Výstavu slávnostne otvoril rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a riaditeľ Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti PhDr. Ivo Frolec. Výstavou sprevádzala jej spoluautorka PhDr. Blanka Rašticová, historička Slováckeho múzea. Atmosféru spríjemnil univerzitný spevokol UniTTY.

Výstavu pripravilo Slovácke múzeum v Uherskom Hradišti a vďaka spolupráci s Filozofickou fakultou UCM v Trnave sa mohla uskutočniť aj na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Väčšia časť výstavy je venovaná histórii Velehradu, a to nielen cisterciánskemu kláštoru, založenému v roku 1205, ale najmä Velehradu ako centru dialógu medzi východnými a západnými Slovanmi.

Autori výstavy priblížili návštevníkom obdobie Veľkej Moravy a najmä pôsobenie misie sv. Cyrila a Metoda, dielo Konštantína Filozofa a zriadenie cirkevnej provincie. Pozornosť venovali aj tzv. Velehradskej otázke - polemike, ktorej podstatou bolo určenie lokalizácie veľkomoravského Veligradu a ktorá dodnes nie je úplne vyriešená.

Výstava je prístupná pre verejnosť každý piatok od 10.00 - do 15.00 hod v presklenej zasadačke na prízemí univerzity do konca februára 2017. Súčasťou výstavy sú voľne dostupné katalógy o výstave a histórii Veľkomoravskej ríše usporiadanej pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Výstava bola financovaná Európskou úniou - Európskym fondom pre regionálny rozvoj z Fondov mikroprojektov spravovaného Regiónom Biele Karpaty a Zlínskym krajom.