Referencie fakulty

Historická gastronómia

Priatelia, gurmáni! Prijmite pozvanie na chutné podujatie Historická gastronómia, ktoré spoluorganizujú katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií a katedra etnológie mimoeurópskych štúdií.

Gastronómia je dôležitou časťou ľudskej obživy, ktorá sa vyvíjala už od praveku. Vedecko-populárne podujatie pod názvom Historická gastronómia je v poradí druhým ročníkom prezentácie dejín gastronómie a ľudového stravovania z domáceho i zahraničného prostredia. Študenti v rámci seminára pripravili výber jedál nielen zo slovenského prostredia, ale ako názvy katedier prezrádzajú, jedlá budú z rôznorodých kultúrno-historických prostredí. Môžeme sa tešiť na zaujímavý gastronomický zážitok!

Historická gastronómia bude tentokrát dvojdňová, teda v utorok 3. a v stredu 4. mája, pričom budeme môcť ochutnať približne 24 jedál, zákuskov, špecialít. V rámci sprievodného programu študenti predstavia v krátkych prezentáciách jednotlivé jedlá, odborná porota vyhodnotí v rámci súťaže o „best menu“ výhercov, pripravená bude aj projekcia dokumentu „Ako sa varia dejiny“ a predstavíme si aj zaujímavú publikáciu „Kulinárna kultúra regiónov Slovenska“.

3. – 4. mája 2016 – presklená zasadačka, Nám. J. Herdu 2 , 09.00 – 16.00 hod.

Ako sa varia dejiny - http://www.csfd.cz/film/250421-jak-se-vari-dejiny/prehled/

Kulinárna kultúra regiónov Slovenska - https://veda.sav.sk/kniha/stolicna-mikolajova-rastislava-novakovakatarina-kulinarna-kultura-regionov-slovenska

FB / https://www.facebook.com/events/1018763121504056/