Referencie fakulty

NANO-BIO-INFO-KOGNITÍVNE TECHNOLÓGIE A ČLOVEK XXI. STOROČIA

Centrum pre bioetiku Katedry filozofie Filozofickej fakulty UCM v spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV srdečne pozývajú na multidisciplinárnu konferenciu Nano-bio-info-kognitívne technológie a človek XXI. storočia.

Cieľom konferencie je analýza a propagovanie biomedicínskych, technických, sociálnych a humanitných aspektov vybraných emergentných technológií za pomoci využitia multidisciplinárneho prístupu. Konferencia si okrem oboznámenia slovenskej verejnosti o možnostiach NBIC technológií kladie za cieľ spájanie a prezentáciu výsledkov výskumov technických, spoločenských a humanitných vied. Dôraz konferencie je smerovaný na vytvorenie priestoru pre diskusiu medzi rôznymi odborníkmi a širokou verejnosťou. 

27.11. 2015 - Goetheho inštitút, Panenská 23, Bratislava. 

Program konferencie