Referencie fakulty

Katedra germanistiky sa môže pochváliť viacerými úspechmi v oblasti vedy, projektov a publikácií

Rok 2020 je sotva v polovici, no katedra germanistiky sa môže pochváliť viacerými úspechmi v oblasti vedy, projektov a publikácií.

V rámci projektu Erasmus+ Projekt: 2018-1-SK01-KA203-046375 Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums – Internacionalizácia a ďalší rozvoj doktorandského štúdia sa aktívne venujeme našim doktorandom. Spolu s partnermi projektu sme vydali zborník Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wroclaw/ Ján Demčišák, Monika Hornáček Banášová (Hg.) ; 1. Ausgabe. - Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2020. ISBN 978-3-96023-346-6, ktorý obsahuje vedecké štúdie doktorandov z partnerských univerzít. Publikácia je prvým zväzkom novo založenej série Doktorandenforum Auslandsgermanistik, ktorú ako vedeckí garanti zastrešujú poprední germanisti v celej Európe. Týmto zaistíme našim doktorandom pravidelnú a kvalitnú možnosť prezentovania svojich štúdií v európskom kontexte.

Na prelome rokov vydal vedecký tím – prof. Ďurčo, dr. Hornáček Banášová, dr. Fraštíková a dr. Tabačeková - venujúci sa ustáleným spojeniam v nemeckom jazyku štúdiu v prestížnom karentovanom časopise Yearbook of Phraseology: Zur Äquivalenz der minimalen lexikalisch geprägten Muster Präposition + Substantiv im deutsch-slowakischen Kontrast = On the equivalence of the minimal lexical pattern preposition + noun in the German-Slovak contrast / DOI DOI 10.1515/phras-2019-0008.

In: Yearbook of Phraseology 10 / Berlin: De Gruyter Mouton. 

V tomto mesiaci opäť vychádza publikácia z roku 2019 v prestížnom vydavateľstve Routledge: Interdisciplinary Research Approaches to Multilingual Education, ktorá je evidovaná v databáze Scopus. V publikácii nájdete okrem iných aj príspevok dr. Dušana Fediča: Computer based educational program. developing e-learning skills within German language training for specific purposes:

https://www.routledge.com/Interdisciplinary-Research-Approaches-to-Multilingual-Education/Kourtis-Kazoullis-Aravossitas-Skourtou-Trifonas/p/book/9780367584597    

Prof. Schuppener sa vo svojej monografii Basiswissen Varietäten des Deutschen. (Leipzig: Edition Hamouda, 2020. ISBN 978-3-95817-050-6) venuje varietám nemeckého jazyka. Kniha vznikla na základe podpory projektu APVV 15-0360 Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov.

V rámci tohto projektu práve vychádza i Učebnica huncokárskeho nárečia UMATUM a Slovník huncokárskeho nárečia od dr. Simony Fraštíkovej, dr. Moniky Hornáček Banášovej a dr. Dušana Fediča (UCM, ISBN 978-80-572-0055-0 a 978-80-572-0056-7). Publikácie majú za cieľ revitalizovať takmer zaniknuté nárečie minority Huncokárov.

UMATUM obálka

Učebnica Arbeits- und Organisationspsychologie od dr. Moniky Hornáček Banášovej slúži ako praktický materiál pri osvojovaní si špeciálnej slovnej zásoby v oblasti organizačnej a pracovnej psychológie v rámci odbornej komunikácie nemeckého jazyka.

https://tredition.de/autoren/monika-hornacek-banasova-23332/fachsprache-arbeits-und-organisationspsychologie-paperback-101614/