Študenti

Oddelenie akademických činností

Úradné hodiny 

Pondelok: neúradný deň
Utorok:      8.30 - 11.00 hod., 12.30 - 14.00 hod.
Streda:      neúradný deň
Štvrtok:     8.30 - 11.00 hod., 12.30 - 14.00 hod.
Piatok:      neúradný deň

Vydávanie diplomov

Utorok: 8.30 - 11.00 hod.

Kontakty

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie: studijne_ifblrjohn(zav.)doeucm.sk
Štipendiá: studijne_stipjohn(zav.)doeucm.sk
Doktorandské štúdium: studijne_doktorandjohn(zav.)doeucm.sk
Rigorózne konania: studijne_rigorozjohn(zav.)doeucm.sk
Školné a poplatky spojené so štúdiom: studijne_skolnejohn(zav.)doeucm.sk
Študentské pôžičky: studijne_pozickyjohn(zav.)doeucm.sk

Vedúca oddelenia akamemických činností UCM

PhDr. Zuzana Mikulková, MBA
Kancelária 111a (hlavná budova, prvé poschodie)
Telefón: 033 5565 141
E-mail: zuzana.mikulkovajohn(zav.)doeucm.sk

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM

Slávka Dejczová
Kancelária 111b (hlavná budova, prvé poschodie)
Telefón: 033 5565 149
E-mail: slavka.dejczovajohn(zav.)doeucm.sk

Doktorandské štúdium FF UCM, FMK UCM, FPV UCM, FSV UCM
Ďalšie vzdelávanie na UCM

PhDr. Soňa Svetlíková
Kancelária 111b (hlavná budova, prvé poschodie)
Telefón: 033 5565 149
E-mail: sona.svetlikovajohn(zav.)doeucm.sk

Štipendiá – sociálne UCM, FPV UCM, FSV UCM, IFBLR UCM
Štipendiá – zahraničné (všetky fakulty a inštitút)
Školné a poplatky spojené so štúdiom na UCM, FPV UCM, FSV UCM, IFBLR UCM

Ing. Gabriela Ďurišová
Kancelária 110a (hlavná budova, prvé poschodie)
Telefón: 033 5565 143
E-mail: gabriela.durisovajohn(zav.)doeucm.sk

Štipendiá - sociálne FMK UCM
Školné a poplatky spojené so štúdiom na FMK UCM a s doktorandským štúdiom na FF UCM, FMK UCM, FPV UCM a FSV UCM

Mgr. Anna Mackovčínová, MBA
Kancelária: 110a (hlavná budova, prvé poschodie)
Telefón: 033 5565 143
E-mail: anna.siskovajohn(zav.)doeucm.sk

Štipendiá - sociálne FF UCM
Školné a poplatky spojené so štúdiom na FF UCM
Vydávanie duplikátov, vydávanie rozhodnutí - uznávanie dokladov o vzdelaní 

neobsadené
Kancelária: 110b (hlavná budova, prvé poschodie)
Telefón: 033 5565 105
E-mail: 

Vydávanie diplomov
Rigorózne konanie FF UCM, FMK UCM, FPV UCM, FSV UCM
Štipendiá - motivačné (všetky fakulty a inštitút)
Študentské pôžičky (všetky fakulty a inštitút)

Martina Brestičová
Kancelária: 110b (hlavná budova, prvé poschodie)
Telefón: 033 5565 105
E-mail: martina.bresticovajohn(zav.)doeucm.sk