Aktuality

ŠTÁTNE SKÚŠKY – PRIHLASOVANIE a HARMONOGRAM

22.04.2024
ŠTÁTNE SKÚŠKY – PRIHLASOVANIE a HARMONOGRAM

Upozorňujeme končiacich študentov, že najneskôr do 4.5.2024 je potrebné prihlásiť sa na štátne záverečné skúšky prostredníctvom AIS.

Na štátne skúšky sa môžete prihlásiť až po absolvovaní všetkých skúšok a zapísaní hodnotenia do AISu.

V prípade technických problémov s prihlásením kontaktujte študijné oddelenie FF UCM.

V prípade chybového hlásenia o nesplnených prerekvizitách kontaktujte mailom prodekana pre štúdium, zároveň pošlite printscreen z AISu, ktoré prerekvizity štátnicového predmetu nemáte splnené.

Ďalšie pokyny týkajúce sa účasti na štátnej skúške nájdete na stránke: https://ff.ucm.sk/sk/statne-skusky/ 

Preštudujte si prosím informácie o tom, aké doklady je potrebné priniesť v deň štátnej skúšky, a tiež všetky upozornenia.

Rámcový harmonogram štátnych skúšok podľa študijných programov:  Harmonogram

Konkrétny dátum, miestnosť a čas zaradenia na štátne skúšky nájdete v systéme AIS, zaraďovanie na termín realizujú jednotlivé katedry, takže v prípade otázok týkajúcich sa zaradenia na termín kontaktujte príslušných katedrových koordinátorov pre štúdium.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: Prodekan pre štúdium