Veda a výskum

Zásady odmeňovania pracovníkov za publikačnú činnosť na FF UCM