Štúdium

Zápis do ďalšej časti štúdia v akademickom roku 2021/2022

POKYNY K ELEKTRONICKÉMU PREDZÁPISU PREDMETOV

Žiadame všetkých študentov, aby pri elektronickom zápise predmetov do ďalšej časti štúdia postupovali v súlade s pokynmi v zápisných hárkoch pre jednotlivé študijné programy.

Je potrebné:
- zapísať si predmety v súlade so zápisným hárkom
- doplniť a zapísať opakované predmety
- vytlačený a podpísaný zápisný hárok priniesť s ostatnými podkladmi na zápis

Študenti psychológie dostanú pokyny k zápisu a zápisné hárky na katedre.

Študenti jednoodborovej histórie si vytvoria len prázdne zápisné listy, predmety budú doplnené študijným oddelením až po prestupe na nový študijný program.

Zápisné hárky pre jednotlivé študijné programy na stiahnutie čoskoro TU: