Štúdium

Zápis do ďalšej časti štúdia v akademickom roku 2021/2022

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV ŠTÚDIA (2. a 3. roč. Bc., 2. roč. Mgr., študenti v nadštandarde)

Upozorňujeme všetkých študentov, že v termíne od 15. 07. 2022 do 20. 08. 2022 si musia vytvoriť zápisný list a zapísať predmety na budúci akademický rok.

Študent, ktorý zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v ak. roku 2022/2023 nemá záujem a bude zo štúdia vylúčený z dôvodu nesplnenia podmienok.

Všetky inštrukcie k zápisu do ďalšieho roka štúdia na FF UCM nájdete tu:
Elektronický zápis – denné štúdium: PDF
Elektronický zápis – externé štúdium: PDF

Žiadame všetkých študentov, aby pri elektronickom zápise predmetov do ďalšej časti štúdia postupovali v súlade s pokynmi v zápisných hárkoch pre jednotlivé študijné programy, ktoré Vám zašlú koordinátori štúdia na jednotlivých katedrách najneskôr do 14. 07. 2022.

Návody, ako si vytvoriť zápisný list, zapísať predmety a vytlačiť potvrdenia (odporúčame stiahnutie súboru):
Vytvorenie zapisneho listu a zapis predmetov - NOVE STUDENTSKE ZOBRAZENIE.mp4
Vytvorenie zapisneho listu a zapis predmetov - UNIVERZALNE ZOBRAZENIE.mp4
Zapis opakovanych predmetov - UNIVERZALNE AJ NOVE ZOBRAZENIE.mp4
Tlac potvrdeni.mp4