Štúdium

Zápis do ďalšej časti štúdia v akademickom roku 2018/2019

Zápis študentov FF UCM do ďalšej časti štúdia v AR 2018/2019

POKYNY K ELEKTRONICKÉMU PREDZÁPISU PREDMETOV

Žiadame všetkých študentov, aby pri elektronickom zápise predmetov do ďalšej časti štúdia postupovali v súlade s pokynmi v zápisných hárkoch pre jednotlivé študijné programy.

Je potrebné:
- zapísať si predmety v súlade so zápisným hárkom
- doplniť a zapísať opakované predmety
- vytlačený a podpísaný zápisný hárok priniesť s ostatnými podkladmi na zápis

Študenti psychológie dostanú pokyny k zápisu a zápisné hárky na katedre.

Študenti jednoodborovej histórie si vytvoria len prázdne zápisné listy, predmety budú doplnené študijným oddelením až po prestupe na nový študijný program.

Zápisné hárky pre jednotlivé študijné programy na stiahnutie:

Bc. denné

2_Bc_AJKK_BcD15
2_Bc_ETNO_BcD15
2_Bc_FILO_BcD15
2_Bc_HISL_BcD15
2_Bc_HIVO_BcD15
2_Bc_NJKK_BcD15
2_Bc_PSYCH_BcD15
2_Bc_RJKK_BcD15
2_Bc_VOSL_BcD15
3_Bc_AJKK_BcD15
3_Bc_ETNO_BcD15
3_Bc_FILO_BcD15
3_Bc_HISL_BcD15
3_Bc_HIVO_BcD15
3_Bc_NJKK_BcD15
3_Bc_PSYCH_BcD15
3_Bc_RJKK_BcD15
3_Bc_SLRU_BcD15
3_Bc_VOSL_BcD15

Bc. externé

2_Bc_AJKK_BcE
2_Bc_PSYCH_BcE
3_Bc_AJKK_BcE
3_Bc_HISL_BcE15
3_Bc_HIVO_BcE15
3_Bc_VOSL_BcE15
4_Bc_AJKK_BcE15

Mgr. denné

2_Mgr_AJKK_MgD15
2_Mgr_ANRU_MgD15
2_Mgr_ETNO_MgD15
2_Mgr_FILO_MgD15
2_Mgr_HISL_MgD15
2_Mgr_HIVO_MgD15
2_Mgr_NJKK_MgD15
2_Mgr_PSYCH_MgD15
2_Mgr_RJKK_MgD15
2_Mgr_SLAN_MgD15
2_Mgr_VOSL_MgD15

Mgr. externé

3_Mgr_AJKK_MgE15
3_Mgr_VOSL_MgE15