Veda a výskum

Správa o individuálnom prínose ku komplexnej akreditácii

Správa o individuálnom prínose ku komplexnej akreditácii

Cieľom tejto správy je informovať o najvýznamnejších individuálnych príspevkoch vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty k jej hodnoteniu v rámci prebiehajúceho procesu komplexnej akreditácie. Konkrétne ide o hodnotenie publikačných výstupov za roky 2008 až 2013, ktoré figurujú vo fakultných formulároch a na základe ktorých sa robil výpočet hodnoty tzv. atribútu výstupov, ktorý sa na celkovom hodnotení výskumnej a tvorivej činnosti fakulty podieľa šesťdesiatimi percentami.

V správe sú najskôr uvedené mená troch pracovníkov za každú zo štyroch oblastí výskumu, ktoré sa na fakulte uskutočňujú, následne mená siedmich pracovníkov za fakultu ako celok. Ako už zaznelo, publikačné výstupy týchto pracovníkov predstavujú to najkvalitnejšie, čo vedia naše oblasti výskumu na súčasnom „trhu myšlienok“ ponúknuť.

Hodnotenie sa uskutočňuje na základe nasledovného kľúča: Za výstup A kvality v cudzom jazyku sa dávajú 3 body, za výstup A kvality po slovensky 2 body, za výstup B kvality 1 bod, za výstup C kvality 0,5 bodu.

OV1 Pedagogické vedy
1. Ján Danek 5 bodov (5 výstupov)
Eva Frýdková 5 bodov (5 výstupov)
Mariana Sirotová 5 bodov (5 výstupov)

OV2 Humanitné vedy
1. Peter Sýkora 13 bodov (5 výstupov)
2. Matúš Porubjak 10 bodov (5 výstupov)
3. Jana Tomašovičová 9 bodov (4 výstupy)

OV3 Historické vedy a etnológia
1. Michal Chvojka 12 bodov (5 výstupov)
2. Radoslav Hlúšek 7 bodov (3 výstupy)
3. Dušan Deák 6 bodov (2 výstupy)

OV6 Spoločenské a behaviorálne vedy
1. Slávka Démuthová 5 bodov (5 výstupov)
2. Andrea Baranovská 3,5 boda (3,5 výstupu)
3. Gabriela Ručková 3 body (3 výstupy)

Celkové hodnotenie:

1. Peter Sýkora 13 bodov (5 výstupov)
2. Michal Chvojka 12 bodov (5 výstupov)
3. Matúš Porubjak 10 bodov (5 výstupov)
4. Jana Tomašovičová 9 bodov (4 výstupy)
5. Tomáš Čana 8 bodov (3 výstupy)
6. Radoslav Hlúšek 7 bodov (3 výstupy)
7. Dušan Deák 6 bodov (2 výstupy)