Štúdium

Smernica o prechodných pravidlách študijných programov po komplexnej akreditácii 2015