Veda a výskum

Smernica o plnení minimálnych kritérií publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti na FF UCM