Uchádzači / prijímačky

Prijímacie konanie !!!

Predĺžené prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 (do 30. 06. 2021 - okrem psychológie)


Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave

Prihláška na bakalárske štúdium (tlačivo)
Prihláška na magisterské štúdium (tlačivo)
Prihláška na doktorandské štúdium (tlačivo SJ, tlačivo AJ)
Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium

Vstup do systému elektronickej prihlášky.
Pokyny k vyplneniu a odoslaniu elektronickej prihlášky.

Ak študent posiela elektronickú prihlášku, je potrebné ju dodatočne posielať poštou.
Postup podávania prihlášky nájdete tu.
Tabuľku povinných príloh pre prijímacie konanie nájdete tu.