Uchádzači / prijímačky

Prijímacie konanie !!!

Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave

Prihláška na bakalárske štúdium (tlačivo)
Prihláška na magisterské štúdium (tlačivo)
Prihláška na doktorandské štúdium (tlačivo SJ, tlačivo AJ)
Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium

Vstup do systému elektronickej prihlášky.
Pokyny k vyplneniu a odoslaniu elektronickej prihlášky.

Ak študent posiela elektronickú prihlášku, je potrebné ju dodatočne posielať poštou.
Postup podávania elektronickej prihlášky nájdete tu.
Tabuľku povinných príloh pre prijímacie konanie nájdete tu.