Uchádzači / prijímačky

Prijímacie konanie !!!

Prijímacie konanie na akademický rok 2019/2020 
Informácie o nových študijných programoch etnológia a blízkovýchodné štúdiá a história a aplikovaná história v kyberpriestore nájdete tu a tu. Promo video si môžete pozrieť tu.


Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave

Prihláška na bakalárske štúdium (tlačivo)
Prihláška na magisterské štúdium (tlačivo)
Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium

Vstup do systému elektronickej prihlášky.
Pokyny k vyplneniu a odoslaniu elektronickej prihlášky.