Štúdium

COVID-19

V tejto sekcii nájdete všetky aktuálne informácie a opatrenia súvisiace so šírením ochorenia Covid-19.

Usmernenia k situácii so šírením Covid-19
https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2402/

POSTUP V PRÍPADE POTVRDENÉHO OCHORENIA COVID ALEBO NÁSTUPU DO DOMÁCEJ KARANTÉNY:

Potvrdené ochorenie na COVID-19 a karanténa

Študent, ktorý má potvrdené ochorenie na COVID-19, je povinný vyplniť krátky formulár a tak nahlásiť všetky osoby s ktorými bol v priamom kontakte na pôde UCM. Neočkovaní študenti, s ktorým bol v kontakte, ostávajú v karanténe. Pri dĺžke karantény vychádzajú z nariadení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

POTVRDENÉ OCHORENIE NA COVID-19

NAHLÁSENIE NÁSTUPU DO DOMÁCEJ IZOLÁCIE

Ak ste boli v blízkom kontakte s COVID pozitívnym mimo školy a nastupujete do domácej karantény, vyplňte tento formulár. Je to informácia pre pedagóga, aby vedel, koľkí študenti sú v domácej karanténe.Porušenie platných predpisov

Dôrazne vás žiadame, aby ste dodržiavali Opatrenie rektora na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v akademickom roku 2021/2022. Porušenie platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo strany študenta sa považuje za disciplinárny priestupok.

COVID Automat

Aktuálnu farbu okresu v Covid Automate nájdete na stránke: https://korona.gov.sk/