Projekty

Aktuálne oznamy

3. 11. 2017

Pracovný program rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 - 2020

Jednotlivé časti (vrátane úvodu, všeobecných príloh, rozširovania, využívania a hodnotenia) Pracovného programu Horizont 2020 na roky 2018-2020: http://slord.sk/sk/odporucame/pracovny-program-horizont-2020-na-roky-2018-2020.html?page_id=3208

Politické priority Komisie, novinky (pilotné projekty) a prerozdelenie prostriedkov na roky 2018-2020: http://slord.sk/sk/aktuality/v-obdobi-2018-az-2020-sa-z-programu-horizont-2020-vynalozi-30-miliard-eur.html?page_id=3207 

11. 10. 2017

Upozornenie na podávanie ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2017

Odbor vedy a techniky na vysokých školách opätovne upozorňuje na termín a informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2017.  

Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2018, je povinný najneskôr do 15. 11. 2017 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania poslať poštou len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy.

11. 10. 2017

Vyhľadávanie grantov a štipendií prostredníctvom stránky SAIA

Využite komplexný nástroj na vyhľadávanie príležitostí získať grant alebo štipendium na stránke SAIA. Viacero programov má októbrovú uzávierku – do pozornosti dávam napríklad Akciu Slovensko – Rakúsko (20. 10.) alebo univerzálny Národný štipendijný program (31. 10.). Štúdium v krajinách Beneluxu je ústrednou témou ostatného čísla Bulletinu SAIA.

9. 10. 2017

Výzva na členov/ky odborných komisií FPU

Riaditeľ Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu pre právnické osoby na predkladanie návrhov na členov/ky odborných komisií (fyzických osôb) na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov fondu s cieľom zabezpečiť odbornosť, transparentnosť a nezávislosť hodnotiaceho procesu. Výzva je určená pre nasledujúce programy:

Program 1 – Umenie
Program 2 – Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy
Program 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity
Program 4 – Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Program 5 – Pamäťové a fondové inštitúcie

Návrhy je možné predkladať od 06. 10. 2017 do 20. 10. 2017, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo osobného doručenia.

Bližšie informácie sa dočítate v priloženom dokumente výzvy.

9. 10. 2017

Zverejnená výzva APVV 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2017. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

9. 10. 2017

Fond na podporu umenia - harmonogram výziev na rok 2018

Pozrite si predbežný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o dotácie a štipendiá na rok 2018. Klik-klik.

25. 9. 2017

Ministerka školstva Martina Lubyová zrušila výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja – bude vyhlásená znova!

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK (DSV), ku ktorej sa vo svojom liste vyjadrovali rektori slovenských výskumných univerzít a predseda Slovenskej akadémie vied, bola 18. septembra 2017 zrušená. Rozhodla o tom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Výzva bude v čo najkratšom čase opätovne vyhlásená. Celá správa tu.

25. 9. 2017

Výsledky 3. zasadnutia Monitorovacieho výboru

Dňa 20. a 21. júna sa v Podersdorfe (Burgenland) konal Monitorovací výbor Programu spolupráce Slovensko-Rakúsko Interreg V-A. 15 z 26 predložených projektov bolo vybraných na finančný príspevok. Podrobné výsledky nájdete v priložených zoznamoch:

​Výsledky_MV3_PO1.pdf
Výsledky_MV3_PO2.pdf
Výsledky_MV3_PO4.pdf

20. 9. 2017

Bulletin SAIA 9/2017

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke SAIA, n. o., http://www.saia.sk bolo zverejnené nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy (ISSN 1338-0400).

Bulletin SAIA 9/2017 si môžete precitať/stiahnuť na:
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/

Témou čísla je Vysokoškolské štúdium v krajinách Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko).

20. 9. 2017

Výročná konferencia APVV 2017

Dátum uskutočnenia: 3. 10. 2017
Čas uskutočnenia: 10.00 hod.
Miesto: FMFI UK Bratislava, Mlynská dolina, aula F/1

Agentúra na podporu výskumu a vývoja Vás pozýva na výročnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 3. 10. 2017 pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 29. 9. 2017 zaslaním vyplnenej návratky na adresu vkapvv(at)apvv.sk.

Priložené dokumenty:
Výročná konferencia APVV 2017 – Pozvánka
Výročná konferencia APVV 2017 – Návratka 

13. 9. 2017

Podujatia E+

Vyberte si z plánovaných kontaktných alebo vzdelávacích podujatí v rámci programu Erasmus+: http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=22

11. 9. 2017

Nová video-príručka

Pozrite si novú video-príručku pre žiadateľa Vyšehradského fondu: https://t.co/rlVR0QqFYR  

8. 9. 2017

Vyhlásenie Agentúry na podporu výskumu a vývoja k financovaniu projektov všeobecnej výzvy VV2016

Vzhľadom na meškanie vo financovaní projektov všeobecnej výzvy VV2016 a blížiacom sa termíne vyhlásenia všeobecnej výzvy VV2017 si prečítajte vyhlásenie APVV.

4. 9. 2017

Riadením Výskumnej agentúry bol poverený Stanislav Sipko

Novým generálnym riaditeľom Výskumnej agentúry sa stal uznávaný expert na vednú politiku. Čítajte viac.