Aktuality

Predĺženie podávania prihlášok na psychológiu!

10.04.2018
Predĺženie podávania prihlášok na psychológiu!

Oznamujeme všetkým uchádzačom o bakalársky študijný program psychológie, že si môžu podať prihlášku do 10. 04. 2018.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FF UCM