Aktuality

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii