Aktuality

Kultúrnohistorický cestovný ruch - kurz

13.07.2016
Kultúrnohistorický cestovný ruch - kurz

Bližšie informácie o kurze - Kultúrnohistorický cestovný ruch nájdete tu.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Ladislav Župčán, PhD.
Zdroj: Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM