Aktuality

Stanovisko vedenia Filozofickej fakulty UCM k situácii na Katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM

06.06.2016
Stanovisko vedenia Filozofickej fakulty UCM k situácii na Katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM

V posledných dňoch sa medzi študentmi histórie, ale i iných učiteľských aprobácií šíria dezinformácie o situácii na katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií.

Vedenie Filozofickej fakulty ubezpečuje študentov, rodičov študentov a uchádzačov o štúdium, že: 

- v žiadnom prípade nie je ohrozená akreditácia jednoodborového bakalárskeho ani magisterského štúdia histórie ani učiteľstva histórie v oboch stupňoch;
- fungovanie katedry je a bude riadne zabezpečené, zamestnanci katedry riadne pracujú a študenti sa budú mať kam po skončení prázdnin vrátiť;
- vyučovanie bude pokračovať vo všetkých stupňoch v plnom rozsahu podľa študijného poriadku a študijných plánov.


V Trnave 6. 6. 2016                                                                                                 
vedenie FF UCM

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: dekanát FF