Aktuality

Predĺženie prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023 - okrem psychológie

21.06.2022
Predĺženie prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023 - okrem psychológie

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 sa predlžuje do 30.06.2022 - okrem psychológie.

Uzávierka prihlášok:
Bc. a Mgr.: 30.06.2022 - okrem psychológie
PhD.: 30.06.2022

Prijímačky:
bez prijímacích skúšok - na základe výsledkov z profilových predmetov 
PhD.: august 2022

Všetky dôležité informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre štúdium