Aktuality

Harmonogramy zápisov do 1. a vyšších ročníkov

30.07.2021
Harmonogramy zápisov do 1. a vyšších ročníkov

Oznamujeme uchádzačom o štúdium a študentom FF UCM, že v termíne od 06.09.2021 do 17.09.2021 budú prebiehať v kine OKO na Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava zápisy do 1. a vyšších ročníkov.

Prosíme o riadenie sa podľa priložených harmonogramov:

Dodatočné zápisy do 1. ročníka (kino OKO)

Uchádzači, ktorí boli prijatí v 1. kole prijímacieho konania a nezúčastnili sa zápisu, ale o štúdium majú záujem, môžu sa dostaviť na dodatočný zápis v zmysle tohto harmonogramu, avšak pri splnení všetkých podmienok uvedených v pozvánke na zápis.

Harmonogram zápisov do vyšších ročníkov (iba denné štúdium) na akad. rok 2021/2022 (kino OKO)

Riadne zapísaní budú iba tí študenti, ktorí splnili všetky podmienky zápisu zverejnené na webovej stránke fakulty (vytvorený zápisný list na akad. rok 2021/22, zapísané predmety, uhradený poplatok za prolongáciu preukazu ISIC). 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Študijné oddelenie FF UCM